Tekstilde Bilişim;

Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.), yeni algoritmalar, ERP yazılımları, önlenebilir bakım, yüksek hızda veri toplamak ve işlemek, kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları, 3D modelleme yazılımları, yapay zeka uygulamaları, vb..

Yenilikçi Malzeme;

Yeni polimerler, biyo polimerler, nano lifler, aramitler, yüksek mukavemetli malzemeler, kompozitler, uygulanabilir reçineler, doğal malzemeler, karbon elyaflar, etkin ve çevreci solventler, yenilikçi kaplamalar, geri dönüşümlü ve /veya organik tekstiller, doğal lifler, iplik, boya ve kimyasallarda yenilikçi ve milli hammaddeler, vb.

Teknik Tekstil;

Antibakteriyel, antistatik, koku giderici, kozmetikli, kir tutmaz, kolay temizlenebilir, su iticiliği yüksek, hava geçirgenliği yüksek, yanmaz (güç tutuşurluk), soğutuculu tekstiller, UV'ye dayanıklı ve UV yansıtıcılı malzemeler, infrared'te görünmeyen dikişler, radarda görünmeyen malzemeler, balistik uygulamalar, akustik özellikli (ses izolasyonu) kumaşlar ve tekstiller, ultrasonik kaplamalar, vb.

Sektöre Özel Uygulamalar;

Savunma sanayine yönelik iletken kumaşlar, obezite ve şeker hastalığına dair yeni malzemeler, EKG ölçebilen tekstiller, kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile), giyilebilir teknolojiler, performans artırıcı akıllı tekstiller, sensör uygulamaları, elektronik tekstil, fotovoltaik tekstiller, plasma teknolojileri ve uygulamaları, negatif iyon uygulamaları, vb.

Yeni Üretim Süreçleri;

Kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri, ozon kullanımını artıran yeni prosesler, yenilikçi iplik çekim makineleri, yenilikçi reçeteler, reçetelerde standardizasyon yaklaşımları, melanjlar, spinning'de yeni yaklaşımlar, elyafta yüzey modifikasyonu, üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 uygulamaları, proses optimizasyonu, diğer yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer), vb.

Çevreci ve Sürdürülebilir Alanlar;

Fosfatsız çevreci yaklaşımlar, biyobozunur malzemeler, tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf, karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, susuz boyama yöntemleri, atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler, vb.

Tekstil sektörü için; teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi projelerinizle başvurun, sanayiyle ve yatırımcıyla buluşma fırsatını kaçırmayın!
Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2019