• Destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 1 projeye:

 • Milano’da Kuluçka Programı ve Hızlandırıcı Program(*): (seyahatlerle beraber yaklaşık 10 gün, Milano'da seçilecek bir programa katılacaktır.)
 • (*) Bu ödüller girişimci veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.
 • Ekip katılımı durumunda, özel ödül yalnızca proje yürütücüsüne sağlanacaktır.

 

• Destek almaya hak kazanacak projeler arasından seçilen 2 projeye:

 • Messe Frankfurt tarafından, 2021 Techtextil Almanya fuarına ziyaretçi olarak katılım hakkı
 • Ekip katılımı durumunda, özel ödül yalnızca proje yürütücüsüne sağlanacaktır.

 

• Jürinin belirlediği 3 projeye BUTEKOM tarafından her bir kazanana 1 adet olmak üzere proje yazma ödülü sağlanacaktır.

• Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği”:

 • İç girişimcilik Eğitimi
 • TRL Çalıştayı
 • Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti
 • Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day
 • Networking Desteği
 • Online Destek

 

Advanced Pitching sonrası belirlenen projeler destek almaya hak kazanacak ve belirtilen ödüllerin sahibi olacaklardır.

 • Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde 1 yıllık danışmanlık ve mentorluk
 • Patent başvuru desteği
 • Şirket kurma ödülü ve şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması
 • TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin 200.000 TL değerindeki hibe desteği almaları için destek almaya hak kazanan katılımcılara Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkanı (*).

 

(*) Bu ödüller girişimci veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler:

Örgün öğrenim veren üniversitelerin;

 • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,
aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
 • TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
 • Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

 

Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentörlük desteği verilecektir.

Tekstil sektörü için; teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi projelerinizle başvurun, sanayiyle ve yatırımcıyla buluşma fırsatını kaçırmayın!
Son başvuru tarihi: 18 Eylül 2019