Tekstilde Yeni Teknolojiler Modayı Nereye Taşıyor?

Teknoloji hayatımıza yön verirken, günlük yaşamda kullandığımız hemen hemen her şeyin “akıllı” olduğu çağımızda modanın da dinamikleri değişiyor. Sadece tasarımın yeterli olmadığı, teknolojinin de tasarıma değer kattığı bir dönem başladı.

Tekstilde kullanılan teknolojiler, Türkiye’nin bu yarıştaki pozisyonu ve teknolojinin modaya olan etkileri konunun uzmanları tarafından analiz edilecek.

Tekstilde Sürdürülebilirlik ve İhracata Katkısı

Nüfusun hızla arttığı dünyada kaynakların da aynı hızla tükenmeye başlaması sürdürülebilirliği birinci gündem maddesi haline getiriyor. Her geçen gün daha da bilinçlenen tüketiciler ve ülkeler sürdürülebilirliği destekleyen nitelikte çevre dostu ürünler tercih ediyorlar.

Üretim süreçlerinin çevre dostu ve global standartlara uygun hale getirilmesi dış ticaret gelirlerinde de artışı beraberinde getiriyor.

Tekstil sektöründe sürdürülebilirliğin istikrarı ve doğaya olan katkısının yanında ihracattaki getirileri de sektör uzmanları tarafından mercek altına alınacak.

Geleneksel Sanayinin Yeni Ekonomiye Dönüşümü: Melek Yatırımcılık

Fikrin gücünün, fiziki güçten daha değerli hale geldiği günümüz ekonomisinde, yenilikçiliğin girişimciliğe dönüşmesinde en büyük rol melek yatırımcıların. Geleneksel sanayinin enstrümanları yerine yüksek potansiyele sahip fikirler ekonomiye yön veriyor. Melek yatırımcılık kavramı, çalışma prensipleri ve ülkemizde melek yatırımcılık modellerini uzmanların ağzından dinleyeceğiz.

Macera Nasıl Başlayıp Devam Ediyor?

Bir Girişimci İle Yatırımcının Hikayesi

Fikir var sermaye yok, sermaye var fikir yoksa girişimci ve yatırımcıyı bir araya getiren platformlar var. Dünyada olduğu kadar ülkemizde de yükseliş trendi gösteren yatırımcılık şekli olan melek yatırımcılar ile fikrini hayata geçirmek için fon arayan girişimciler nasıl aynı masaya oturuyor? Fikrin ve sermayenin flörtü nasıl başlıyor? Macera nasıl başlayıp devam ediyor? Tüm soruların cevabı Bir Girişimci ile Yatırımcı Hikayesi söyleşisinde.