XII. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI TECHXTILE START-UP CHALLENGE

 
Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinin başında gelen tekstil ve konfeksiyon sektörlerini desteklemek ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2009 yılından beri düzenlenen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi”, 10 yılda sektörü Ar-Ge ile bütünleştirmek ve üniversite-sanayi birlikteliğini güçlendirmek yolunda çok önemli çıktılar elde etmiştir. Birçok projenin geliştirilmesine, genç araştırmacıların cesaretlendirilmesine ve sektördeki şirketlerin vizyon yenilemesine katkı sağlamıştır. Yıllar içerisindeki gelişimi ile on birinci yılında ise 'Teknolojik Alanlarda Değer Üreten Girişimler ve İş Birlikleri' odağında yeniden düzenlenerek ölçeklenebilir, ticarileşmeye uygun ve inovatif projelerin yarıştığı bir girişimcilik programına dönüştürülmüştür. 2019 yılında “TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında güncellenen Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nın bu yıl ikincisini düzenlenecektir. 
 
Yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin yarıştığı bir girişimcilik programıdır. Yarışma öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen birçok uygulama, eğitim ve etkinlikte girişimciler, Ar-Ge Merkezleri, yatırımcılar, sanayiciler, kamu kurumları, akademisyenler ve öğrenciler farklı platformlar arayıcılığıyla bir araya getirilmekte ve gelişmeye teşvik edilmektedir.
 
TechXtile Start-Up Challenge olarak, Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancımızla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız saha çalışması ile tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Programın on ikinci yılında gençlerimizin, inovasyon yapan ekiplerimizin, girişimcilerimizin ve akademisyenlerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz.

Yapılabilir, satılabilir, ölçeklenebilir, teknolojik yeniliği ve derinliği olan, bireysel ya da  ekip ruhuyla hazırlanan, milli ve yerli üretimi destekleyen başvurular almak; onlara girişimcilik/inovasyon eğitimi ve mentorluk gibi destekler sağlamak, girişim adaylarını potansiyel müşterileriyle buluşturmak, şirketleştirmek ve zaman içerisinde kuluçka ve diğer desteklerle sıçratmak istiyoruz.