Bilgi Teknolojileri ve Yazılım;

Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.), iş analizleri ve yönetim raporlama yazılımları, yüksek hızda veri toplayan ve işleyen sistemler, üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamaları, similasyon yazılımları, görüntü işleme teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri, kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları, kestirimci yazılım uygulamaları, hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları, 3D modelleme yazılımları, hızlı prototipleme teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar, karbon ayak izine dair yenilikçi yazılımlar, kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları vb.

 

İleri Malzemeler;

Yeni polimerler, yüksek mukavemetli malzemeler, faz değiştiren malzemeler, nano lifler, aramitler, kompozitler, uygulanabilir reçineler, kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri, ozon kullanımını artıran yeni prosesler, yenilikçi iplik çekim makineleri, yenilikçi reçeteler, reçetelerde optimizasyon ve standardizasyon, melanjlar, tasarımda customizasyon yaklaşımları, elyafta yüzey modifikasyonu, karbon elyaflar vb.

 

Proses ve Üretim Teknolojileri;

Dikişsiz üretim teknolojileri, proses optimizasyonu, yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer), yeni makine, teçhizat ve üretim sitemleri, spinning'de yeni yaklaşımlar, plasma teknolojileri vb.

 

Çevre ve Sürdürülebilirlik;

Fosfatsız çevreci yaklaşımlar, biyobozunur (degradable) malzemeler, tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf, karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, susuz boyama yöntemleri, atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler, geri dönüşümlü ve/veya organik tekstiller, doğal lifler, doğal elyaflar ve malzemeler, biyo polimerler vb.

 

Teknik Tekstil;

Yanmazlık (güç tutuşurluk), soğutuculu kumaşlar, UV’ye dayanıklı malzemeler, UV yansıtıcı malzemeler, infrared’te görünmeyen dikişler, radarda görünmeyen malzemeler, balistik uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, negatif iyon uygulamaları, fotovoltaik tekstiller, koku giderici, kozmetikli malzemeler, mikro kapsüller, akustik özellikli (ses izolasyonlu) kumaşlar, tekstiller, ultrasonik kaplamalar, su iticiliği yüksek malzemeler, antistatik malzemeler, hava geçirgenliği yüksek kumaşlar, kir tutmazlık ve kolay temizlenebilir kumaşlar, kendini temizleyen tekstiller, sık yıkanabilir dayanıklı malzemeler, savunma sanayine yönelik iletken kumaşlar, obezite ve şeker hastalığına dair yeni malzemeler, zayıflatıcı kumaşlar, EKG ölçebilen tekstiller, Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile), medikal ve koruyucu tekstiller, malzemeler,

 

Millilik ve Yerlilik;

İplik, boya ve kimyasallarda yeni milli hammaddeler vb.

 

COVID-19 Kapsamında Yeni Alanlar Teknolojiler ve Uygulamalar;

Antialerjik, Antibakteriyel, antimikrobiyel, antiviral malzemeler, sterilizasyon yöntemleri,