Nasıl Başvuru Yapılır?

  1. Yarışma Şartnamesi, EK1 ve EK2 formları dâhil olmak üzere indirilip eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.
  2. Başvuru sekmesinden “Proje Yükleme” kısmından başvuru tipi seçilecektir.
    1. Girişimci Kategorisi | Bireysel Başvuru (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen)
    2. Girişimci Kategorisi | Ekip Başvurusu (Girişimci, Start-Up Şirket, Akademisyen)
    3. Kurumsal Kategori | Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri, Kurumsal Şirketler, Enstitüler Vb. Gibi Tüzel Kişiler
  3. Açılan sayfalardaki Proje Sahibi ve Yürütücüsü bilgileri, Proje Bilgileri, Girişimcinin veya Ekibin Yetenek ve Deneyimi eksiksiz doldurulacaktır.
  4. Proje Önerisi Açıklamaları: “Proje Yükleme” başlığında yer alan Formlar her bir başlıkta yer alan açıklamaların dikkatle okunması ve proje önerisinin bu formatta iletilmesi gerekmektedir.