Hayır bu sadece bir Ar-Ge Proje Pazarı ve/veya Yarışması değildir. Bu programda, teknolojik derinliği ve yeniliği, ticarileşme kabiliyeti olan iş fikirleri, ekipler yarışacaktır. Tekstil sektörüne değer sağlayacak her girişimci adayı ve tüzel kişi başvurabilir. Odaklanılacak Teknolojik Alanlar sayfasına bakmanızı öneririz.

Eğer başvurusundaki teknolojik derinlik ve/veya inovasyon değeri kayda değerse şirket sahibi olmayan ekipler de, şirket kurmuş girişimciler de başvurabilir.

Bilginin ve teknolojinin eğitimden geçtiğine olan inancımızı kamuoyuyla paylaşarak; kendine güvenen, 18 yaşından büyük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu herkesin başvuru yapabileceğini vurgulamak isteriz.

Amacımız eğitimleri tabana yaymaktır. Bu amaçla başvuru süreci tamamlandıktan sonra yapılacak ilk değerlendirme sonrasında çok sayıda girişimci adayı eğitimlere davet edilecektir. 2 günlük bu eğitimler, farklı tarihlerde tekrar edilecektir. Eğitimlere katılım şart olmamakla beraber katılmanızı kuvvetli bir şekilde teşvik ederiz. Eğitimlere; kontenjan olması durumunda, ekip arkadaşlarınızla katılmanız mümkündür.

Girişimcilikte hiçbir şey zorunlu değildir. Amacımız iyi girişimci adaylarını eğitmek, mentorluk hizmeti vermek, onları piyasadaki oyuncularla buluşturmak, desteklemektir. Şirket kurmak veya kurmamak girişimcinin kendi kararıdır. Ancak girişimci adaylarımızın ekonomimize değer katacak bir şekilde (ve farklı iş modelleriyle) ticarileşebilmesi programımız için önemli bir çıktı ve beklentidir.

Bu programı geliştiren, uygulayan ve destek olan kurum ve kuruluşların en temel amacı hem sizin gibi girişimcilere destek olmak hem de sektörün büyük oyuncusu olan tekstil şirketlerinin girişimcilerle "kazan-kazan" modeliyle çalışabilmesine ön ayak olmak, katkı sağlamaktır. Düzenleyen kurum ve kuruluşların ortaya çıkacak şirketlerden, satıştan, kardan, ticarileşmeden, fikri mülkiyet haklarından maddi bir beklentisi veya talebi olmayacaktır. Amaç Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine katkı sağlamaktır.

Temel değerlendirme kriterlerinin şu çerçevede olduğunu söylemek mümkündür: Teknik anlamda yapılabilirlik, piyasa açısından satılabilirlik, yatırımcı açısından ölçeklenebilirlik, teknolojik ve/veya inovatif derinlik, uyumlu ve dengeli bir ekip anlayışı, millilik ve yerlilik boyutu.

Teknoloji geliştiren ve inovasyonla uğraşan girişimci ekiplerin sıkılıkla duyduğu kaygılardan biri "özgün fikrinin, yaptığı teknolojik geliştirmenin" çalınmasıdır. Pratik bunun çok doğru olmadığını, genelde fikirlerin birçok kişi tarafından zaten düşünüldüğünü, üzerinde çalışıldığını göstermektedir. Bu konuda girişimcilerin kendilerini rahat hissetmesi açısından programı yöneten ve uygulayan kurum ve kuruluşlar olarak fikri mülkiyet hakları konusunda gerekli hassasiyet gösterileceğinden emin olmanızı isteriz. Ancak yine de sizin açınızdan çok kritik olan bilgi veya geliştirmeyi arzu ettiğiniz düzeyde ifade etmenizi öneririz.

Şart değildir ancak girişim pratiği göstermektedir ki girişimcilik ve inovasyon çeşitli disiplinleri bir araya getiren bir ekip/takım ruhu gerektirmektedir. Bu açıdan dengeli bir ekibin varlığı siz girişimciler için olumlu sonuçlar verecektir. Ayrıca Başvuru kısmında bireysel/ekip başvurusu ayrımını görüyor olacaksınız. Eğer ekipseniz “Ekip Başvurusu” yapmanız gerekir.