TECHXTILE START-UP CHALLENGE HAKKINDA

Türkiye’nin en önemli ihracatçı sektörlerinin başında gelen tekstil ve hazır giyim sektörlerini desteklemek ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla 2009 yılından beri düzenlenen “UTİB Türkiye Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi”, yenilikçi bir bakış açısı ile ciddi bir dönüşüme girerek 2019 yılında “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla bir girişimcilik programına dönüştürülmüştür. Bu dönüşümle, ‘Teknolojik Alanlarda Değer Üreten Girişimler ve İş Birlikleri’ odağında; ölçeklenebilir, ticarileşmeye uygun ve inovatif projeler yarışmakta ve desteklenmektedir.

Program henüz ikinci yılında Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörlerinin odağındaki en önemli girişimcilik yarışmasını düzenlemiş, yıl boyunca eğitim, etkinlik, iş birlikleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek sürekli yaşayan bir “Girişimcilik Platformu” haline gelmiştir. Bu başarılı dönüşümle önemli bir karar alınarak TechXtile Platform kurulmuş ve 2021 yılı itibariyle tüm faaliyetler tek bir çatı altına toplanmıştır.

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek TechXtile Start-Up Challenge, yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını desteklemektedir. Programda, tekstil ve hazır giyim sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirler yarışmaktadır. Yarışma öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen birçok uygulama, eğitim ve etkinlikte girişimciler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, yatırımcılar, sanayiciler, kamu kurumları, akademisyenler ve öğrenciler farklı platformlar arayıcılığıyla bir araya getirilmekte ve gelişmeye teşvik edilmektedir.

TechXtile Start-Up Challenge ekibi olarak, Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyona ayırdığı her Türk lirasının kıymetli olduğu inancımızla, bunun sektöre ve topluma bir refah payı olarak yansımasının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız saha çalışması ile tekstil şirketlerinin öncelikli gördüğü teknolojik alanları belirledik. Programın on beşinci yılında gençlerimizin, inovasyon yapan ekiplerimizin, girişimcilerimizin ve akademisyenlerimizin bu alanlarda yenilikçi fikirlerle başvurmalarını arzu ediyoruz.