TECHXTILE İNOVASYON LİGİ

TechXtile Platformu kapsamında, Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı İnovasyon Ligi  etkinliği düzenlenmektedir.  Tekstil ve Konfeksiyon sektöründeki firmalar, sektör içerisinde ortaya koydukları inovatif çalışmaları diğer paydaşlara sergileme ve görünürlük kazanma fırsatı bulmaktadır.

İnovasyon ligi, tekstil sektörünün inovasyon odaklı gelişimine ve Türkiye’nin ihracat odaklı kalkınmasına yenilikçi destek olmaktadır. Dolasıyla İnovasyon Ligine katılan şirketlerin ,Ar-Ge ve Tasarım merkezlerinin sürdürülebilir inovasyon kültürünü içselleştirmesi de desteklenmektedir.

TECHXTILE İNOVASYON LİGİ Amaçları:

  • Kuruluşlarda inovasyon bilincini geliştirmek
  • İnovasyona dayalı ihracat artışını desteklemek
  • Şirketleri inovasyon projesi bazında ödüllendirmek ve program sonu verilen ödüllerle firmaların inovasyon kapasitesini desteklemek
  • Şirketlerin organizasyonlarına ve operasyonlarındaki inovasyon kültürünü resimlemek ve katkı sağlamak
  • Şirketlerin inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirmek
  • Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İnovasyon index değerini de arttırmak