AKADEMİ NEDİR?

TechXtile Platformu bünyesinde faaliyet gösteren TechXtile Akademi, Bursa tekstil ekosisteminin yenilikçilik perspektifinden ihracat ve katma değerli üretim odaklı gelişimine katkı sunacak bir yapıdır. TechXtile Akademi kapsamında verilen eğitimler hem 2021 senesi finalistlerine hem de TechXtile Members Club üyelerine açık olacaktır. Ayrıca TechXtile İnovasyon Liginde derece alan firmaların temsilcileri ve ekip üyeleri de kurumsal gelişimlerini destekleyecek farklı eğitimlere katılmaya hak kazanacaklardır. Aşağıda verilmesi öngörülen eğitim içerikleri belirtilmiştir:

  • Mini-MBA Programı
  • Tekstil ve Teknoloji Modülü
  • İnovasyon Yönetimi
  • Kapsamlı Girişimcilik Eğitimleri
  • İş Modeli Eğitimleri
  • Yatırımcı Sunum Teknikleri
  • Yatırımcı İlişkileri ve Network Geliştirme Eğitimi
  • Uluslararası Kurumlar ile Ortak Eğitim Müfredat İçerikleri
  • İş Geliştirme ve Pazarlama
  • Çeşitli Uygulamalı Laboratuvar Etkinlikleri

Buna ek olarak, TechXtile Akademi girişimcilerin sürekli ve hızlı bir biçimde dönüşen ekonomide ihtiyaç duyabilecekleri eğitim içeriklerini sağlamayı hedeflemektedir. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeşil iyileşme, döngüsel ekonomi ve sürdürebilirlik gibi kavramlar oldukça önem kazanmıştır. TechXtile Akademi kapsamında verilecek eğitimler pandeminin hızlandırdığı yeşil dönüşüm sürecine uygun olacak ve girişimcilerin bu önemli fırsattan yararlanmasına olanak vermektedir. Aşağıda akademi kapsamında verilmesi öngörülen eğitim içerikleri belirtilmiştir: