Moda endüstrisinde başarının temel bileşenlerini yenilik ve yaratıcılık olarak görüyoruz. Teknoloji bugün yenilik için çok sayıda seçenek sunuyor. Hayatın bir parçası haline geldi ve her şeyi anında deneyimlemeyi sağlıyor. Sonuç olarak, moda endüstrisi son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşıyor; dijital showroomlar, dijital tasarım ve sanal podyum gösterileri günlük moda işletmelerinin bir parçası haline geldi, ancak bunun için zihniyette bir değişim gerekiyor.

Teknoloji sürekli olarak daha akıllı hale gelirken, hala insanın ders alması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Sadece insanda yaratıcılık ve hayal gücü var. Sadece yıkıcı teknolojiye sahip olmak yeterli değil! Girişimcilerin onu sanayileştirmesi, ticarileştirmesi, dünya ve tüketiciler için erişilebilir hale getirmesi gerekiyor.

Gucci Başkanı ve CEO’su Marco Bizzarri’nin dediği gibi, “Herkes teknolojiyi kopyalayabilir ancak yaratıcılık insanlardan gelir”.

Moda endüstrisinde başarılı olmak ve pazar payı kazanmak için hem yaratıcılık hem de yenilik çok önemlidir. Her şey ikisi arasında doğru dengeyi seçmek ile ilgilidir. Bir şirketin varlığını sürdürebilmesi için  hâlâ kullanılmayan potansiyellerle dolu bu dünyaya uyan, bir gelecek amacı belirlemesi gerekir. Bir marka olarak, kültürel bağlayıcı olmanız ve topluluklar içinde işbirliğine odaklanmanız gerekir.

İhtiyaç-Problem

Yaratıcılığı ihtiyaçlar tetikler,  İnsan, yaratıcı tezahürlerini bireysel özlemleri, düşünceleri  idealleştirmesiyle gösterir. İhtiyaç, bilgi arayışını, problem çözmeyi ve tatmini harekete geçiren motive edici bir faktördür, Santis ve Lobach’a göre  “İnsanın davranışı aynı zamanda çok sayıda ve çeşitli ihtiyaçlar tarafından yönlendirilir.  “Gereklilik tatmin arar; amaç, fikirden veya görselleştirmeden gelen bir şeyi elde etmek için kendiliğinden olan iradedir. Amaç, ulaşılabilen veya ulaşılamayan bir şeyi elde etme arzusundan oluşur. İhtiyaçlar ve istekler, teknolojinin, bilgi araçlarının ve ekonomik gelişmenin evrimine eşlik eder.

Lobach tasarımın, bulunan çözümü somut hale getirmek için fikirleri, yeniliği, eskizleri, örnekleri, modelleri içeren problem çözmeyi içeren sistematik bir tasarım, plan veya yöntemden oluştuğunu belirtir.

Yüzyıllar boyunca, evrimdeki ihtiyaçlara araçların, yöntemlerin ve sistemlerin gelişimi eşlik etti. Araştırma ve olaylar yoluyla sürekli evrim, yenilikçi yaratıcılığın kilit bir rol oynadığını göstermektedir. İnsanın yaratıcı sürecinin gelişimi aynı zamanda çeşitli başarısızlık hikayeleri, hayal kırıklıkları, yaratıcılık ve yenilikçilik sorunlarına işaret etmiştir; birçok araştırmacı yaratıcı ataletten, fikirleri açığa çıkarmada zorluktan, korkulardan ve yenilik eksikliğinden ve hatta çözülemez görünen sorunlardan etkilenmiştir.  Bu sorunlara rağman yaratıcı süreç, kaynak geliştirme için önemli bir araç haline geldi ve yaratıcı sürecin teşviki ve organizasyonu, Tasarım Düşüncesi, Tasarım Metodolojisi ve Yaratıcı Problem Çözme Teorisi gibi teoriler, teknikler ve araçlar incelenmektedir. Bu teknikler tekstil ürünlerinin geliştirilmesi için uygulanır.

Ostrower ,  anlama, özümseme, yapılandırma ve anlamlandırma yeteneğinin yaratıcı eylem olduğunu belirtir. Yaratma, anlamı kavramak ya da yeniden tanımlamak, yeni bir anlam vermek, yeni bir pratik vermek, bir nesneyi farklı bir vizyonla algılama yeteneği için insan zihni ile nesne arasında yeni bir ilişki kurmanın bir yoludur. Biliş (gerçeklerin bilgisi), zeka(mantıksal düşünme, iletişim, bilgi, duyarlılık, problem çözme, duygusal kontrol vb. ) ve yenilik (bilinmeyen bir şey yaratmak) yaratıcı sürecin birleşimidir.

Yenilik yapma yeteneği ise iyi bir tekstil mühendisi ile sıradan bir mühendis arasındaki farkı yaratan çok önemli bir özelliktir. Yüksek öğrenim, endüstriye mühendisler, karmaşık teknolojileri yönetebilen uzmanlar sağlar. Modern tekstil şirketinin dinamikleri, fırsatları tahmin edebilen, orijinal ürünler tasarlayabilen, yeni fikirlere ve girişimlere sahip vb. yaratıcı mühendisler gerektirir.

Yaratıcılığı geliştirmek için ana yöntemler

  1. Osborn yönü – amaç psikolojik ataleti azaltarak takım çalışmasını daha verimli hale getirmektir.

Motivasyon içeren  yöntemler: beyin fırtınası, sinektik, FDM (Temel Tasarım Yöntemi), altı düşünce şapkası

  1. Altshuller (TRIZ) yönü – amaç teknik patentleri kullanmaktır. Yeni fikirler üretmek için veri tabanından yararlanır.

Yöntemler: fiziksel/teknik çelişkileri belirleme ve çözme, zıt bir deney yapmak, evrim kalıplarını kullanmak, ideal bir model oluşturmak, mevcut kaynakları kullanmak,  sistem ve çevresinde nasıl üretileceğinin belirlenmesi ve gözlenen fenomen önemlidir.

  1. Miles & Ishikawa yönü – amaç, yaratma sürecine uygulamak için mevcut tüm bilgileri yeniden yapılandırmaktır.

Yöntemler: Değer mühendisliği, morfolojik analiz, QFD (Kalite Fonksiyonu Dağıtımı), kılçık diyagramı.

 

Bir mühendis, birey  olarak ya da bir ekibin parçası olarak çalışabilir. Ekipler, yaratıcı çözümlere ve yeniliklere daha kolay ulaşabilirler.

Birlikte çalışmayı öğrenin ve “kullanıma hazır” durumu uygulayın. Güçlü bir yaratıcılık kültürüne sahip bir şirkette, yenilikçi ürünler, süreçler ve idari faaliyetler için yeni fikirler arayan birkaç inovasyon ekibi yer alır.

İletişimden ve sosyal değişimlerden gelen yeni tüketici tipini karşılamak için üreticiler, teknolojik kumaşlara uygulanabilecek değerler yaratarak mevcut ihtiyaçları işlevsellik ve estetikle uyumlu hale getirmeye çalışırlar.

Bir markanın tüketicilerin NE, NEDEN, NASIL ve NEREYE odaklandığını anlaması gerekir. Ürün amacını göz önünde bulundurarak, yeni fikirlerle engelleri aşarak ve gezegenimizin daha iyi bir geleceği için yaratıcı ve yenilikçi sınırları zorlayarak, kolektifin pozitif gücünü yaratan modern ve otantik bir ruhla tüketicilere ulaşabilirsiniz.

 

KAYNAK