ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UTİB)

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından tekstil sektöründe on yıl boyunca düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı 2019 yılında yeniden yapılandırılarak, tekstil sektörü dikeyinde girişimcilik programı olan TechXtile Start-Up Challenge’a dönüştürülmüştür.

Oluşturulan yeni program henüz ikinci yılında Türkiye’nin tekstil sektörü odağındaki en önemli girişimcilik yarışmasını düzenlemiş, yıl boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler ile sürekli yaşayan “Girişimcilik Platformu” haline gelmiştir.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak,  misyon ve vizyonumuz kapsamında,  tekstil  sektörüne uygulanabilen tekno girişimleri desteklemek, onların yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olmak, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak ulusal sanayi kalkınmasına katkıda bulunmak ve de ihracat yapmalarını sağlayabilmek amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” olarak  düzenlediğimiz etkinliğimizi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla 3 yıldır gerçekleştirmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Start-Up Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz (UHKİB) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumları ile yaptığımız işbirlikleri ile girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentorluk desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Tüm Kurumsal Paydaşarımız