BURSA TEKNOLOJİ KOORDİNASYON VE AR-GE MERKEZİ (BUTEKOM)

Akademik dünya ile işbirliği halinde; ar-ge, test, analiz, muayene, teknik raporlama, eğitim ve proje geliştirme gibi faaliyetlerle hizmet alanına giren sektörlere yüksek kaliteli, güvenilir, tarafsız, akredite, katma değeri yükselten yenilikçi çözüm ve hizmetler sunmak misyonunu yüklenen BUTEKOM, halen temel olarak Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ( TTTMM ) ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi’nden ( İKMAMM ) oluşmaktadır. Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi proje geliştirme aşamasında olup Mikromekanik Mükemmeliyet Merkezi kurulması ise hedeflenmiştir.

 

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinde 12.800 m2 kapalı alanı ile modern bir yapıya sahip olan BUTEKOM içinde tekstil, teknik tekstil, kompozit, plastik, kauçuk, ambalaj, otomotiv, raylı sistemler, savunma, havacılık sektörlerine hizmet veren laboratuvarlar, kompozit pilot üretim tesisi, ar-ge proje geliştirme alanları, eğitim salonları, konferans salonu, kütüphane, ofisler ve ROKETSAN’ın Bursa Yerleşkesi yer almaktadır.

 

Yukarıda sayılan çeşitli sektörlere test ve muayene hizmeti veren BUTEKOM; analitik, kondüsyonlama, fiziksel test, yaş kimyasal, mekanik, yaşlandırma, yanma laboratuvarlarına, kompozit malzeme, prepreg, kompozit ürün pilot üretim hatlarına, prototip üretim cihazlarına ( 3D-Printer, vs.) sahiptir. BUTEKOM laboratuvarları halen 300 dolayında test standartını uygulayabilmekte olup, 48 testten TÜRKAK TS EN ISO / IEC 17025 Uluslararası Akreditasyonu’na sahiptir. Aynı zamanda, Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi ( BASDEC ) üyesi olan BUTEKOM’un yakın hedefi, savunma, havacılık, otomotiv, sağlık sektörlerine ürün ( özellikle kompozit ) üreten bir kuruluş olmaktır.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak,  misyon ve vizyonumuz kapsamında,  tekstil  sektörüne uygulanabilen tekno girişimleri desteklemek, onların yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olmak, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak ulusal sanayi kalkınmasına katkıda bulunmak ve de ihracat yapmalarını sağlayabilmek amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” olarak  düzenlediğimiz etkinliğimizi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla 3 yıldır gerçekleştirmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Start-Up Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz (UHKİB) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumları ile yaptığımız işbirlikleri ile girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentorluk desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Tüm Kurumsal Paydaşarımız