BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA)

Ülkemizde ve bölgemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak, sektörde katma değeri yükseltmek, iş birlikleri ortamı oluşturmak, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Ajansımız Güdümlü Proje destekleri ile tekstil sektörüne büyük katkılar sağlamıştır. Bunlardan ilki, 7,2 milyon TL destek sağladığı, Bursa’da teknik tekstil Ar-Ge altyapısını kurmak ve güçlendirmeye yönelik Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yine BEBKA tarafından 12,2 milyon TL ile desteklenen İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) Projesi de aynı binada hizmet vermeye başlamıştır.

BEBKA olarak bölgedeki teknoloji transfer ofislerinin iş birliğinde TechUP Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programı ve SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı hayata geçirilmiştir. Ayrıca gençlere yönelik “Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyeleri” ile yazılım odaklı girişimlerin artmasını hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak, 2019 yılında ilan ettiğimiz Girişimcilik Mali Destek programı ile, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanlarını bölgemize kazandırarak bu alanda farklı kurumların ortak hareket etmesini sağlayarak daha fazla girişimin katma değere dönmesini amaçlamaktayız.

2009 yılında “Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı” adıyla başlayıp, 2019 yılında yenilenen içeriği ile “TechXTile Start-Up Challenge” olarak devam eden etkinliğe Ajansımız 2011 yılından beri etkinlik ortağı olarak bu programa katkı vermektedir. Program kapsamında özellikle tekstil sektöründe dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve pandemi konularına yenilikçi çözümler getirmek isteyen girişimcilere yönelik bir hızlandırıcı içerik yer almaktadır. “Proje sizden destek bizden” mottosuyla girişimcilerin yatırımcıların önüne çıkma, projelerini sunma fırsatını bulacağı “TechXtile Start-Up Challenge” etkinliğini önemsiyoruz. TechXtile Start-Up Challenge programından beklentimiz, girişimcilerimizin proje fikirleri ile büyümesi, yatırım alması ve bölgemizde katma değer üreten birer firma haline gelmesidir.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak,  misyon ve vizyonumuz kapsamında,  tekstil  sektörüne uygulanabilen tekno girişimleri desteklemek, onların yerli teknoloji üretimlerine yardımcı olmak, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak ulusal sanayi kalkınmasına katkıda bulunmak ve de ihracat yapmalarını sağlayabilmek amacıyla 2009 yılından beri “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” olarak  düzenlediğimiz etkinliğimizi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına “TechXtile Start-Up Challenge” adıyla 3 yıldır gerçekleştirmekteyiz.

Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir rol oynayacağını düşündüğümüz Techxtile Start-Up Challenge için şehrimizin tüm dinamikleri bir araya geldi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği olarak; sanayicilerimiz, üniversitelerimiz, teknopark ve teknokentlerimizin yanı sıra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz (UHKİB) ve Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) gibi şehrimizin önemli kurumları ile yaptığımız işbirlikleri ile girişimciliği geliştirecek bir hub oluşturmayı hedefliyoruz. Techxile Start Up Challenge’a katılan tüm girişimcilerimize mentorluk desteği vererek fikirlerini geliştirmelerine katkı sağladığımız bu etkinlik uzun soluklu ve yaşayan bir süreç. Biz bu çalışmamızın sonuçlarının diğer sektörlere de örnek olacağını düşünüyoruz.

Tüm Kurumsal Paydaşarımız